INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Fizyka

Fizyka
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: fizyka
A  B  C  [D]  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. D 
  dioptria.
2. dalmierz 
  przyrząd służący do pomiaru odległości. D. optyczny wykorzystuje dwa obiektywy znacznie od siebie odległe. Obiekt widziany jest przez nie pod nieco różnymi kątami i na tej podstawie może być ...
3. Dalton, John  (1766-1844)
  angielski fizyk i chemik, profesor uniwersytetu w Oxfordzie, uważany za twórcę nowoczesnej atomistyki. Głosił tezę, że pierwiastki zbudowane są z atomów różniących się masą i innymi własnościami. ...
4. Daltona prawa 
  (1) P r a w o c i ś-
n i e ń c z ą s t k o w y c h (parcjalnych) - jedno z podstawowych praw gazowych mówiące, że ciśnienie mieszaniny gazów nie reagujących ze sobą chemicznie jest w stałej ...
5. daltonizm 
  ślepota barw - nierozpoznawanie niektórych barw, najczęściej czerwonej i zielonej. D. jest na ogół wadą wrodzoną, dziedziczną. Może też być zaburzeniem nabytym wskutek uszkodzenia siatkówki ...
6. Daniella ogniwo 
  ogniwo galwaniczne składające się z płytki cynkowej, zanurzonej w roztworze siarczanu cynkowego (elektroda ujemna), oraz płytki miedzianej zanurzonej w roztworze siarczanu miedziowego (elektroda ...
7. Danysz, Marian  (1909-1983)
  fizyk polski, od 1954 prof. Uniwersytetu Warszawskiego, a od 1960 członek PAN. Prowadził badania w dziedzinie jądra atomowego i cząstek elementarnych. W 1934 wraz z M. Żywym odkrył promieniotwórczość ...
8. Davisson, Clinton Joseph  (1881-1958)
  fizyk amerykański, w latach 1917-45 był pracownikiem w Bell Telephone Laboratories, a od 1947 prof. uniw. stanu Virginia w Richmond. Wraz z L.H.Germerem potwierdził falową naturę elektronu odkrywając ...
9. Davissona i Germera doświadczenie 
  doświadczenie, w którym wykryto dyfrakcję powolnych elektronów, potwierdzając tym samym jeden z podstawowych postulatów mechaniki kwantowej dotyczący dualizmu korpuskularno-falowego ( de ...
10. dawka ekspozycyjna 
  miara ilości promieniowania rentgenowskiego lub γ określona przez zdolność jonizowania powietrza przez to promieniowanie. Jest nią
dQ/dm, stosunek ładunku elektrycznego ...
Słownik: fizyka
A  B  C  [D]  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  POWIADOM O SERWISIE
 aberracja światła
 betatron
 gęstość prądu elektrycznego
 siły pozorne
 A
 Å
 absorpcja
 absorpcja międzygwiazdowa
 absorpcyjna zdolność
 adhezja
 adiabatyczna przemiana
 adsorpcja
 akceleratory cykliczne
 akceleratory
 A
 Å
 Abbe, Ernst
 aberracja światła
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...