INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Fizyka

Fizyka
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: fizyka
A  [B]  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Baera prawo 
  prawo stwierdzające, że rzeki płynące w kierunku południkowym na półkuli północnej podmywają swoje prawe brzegi, a na półkuli południowej lewe. Istnienie zjawiska opisywanego przez p.B. ...
2. balistyczna krzywa 
  tor, po jakim porusza się ciało (np. pocisk) w atmosferze, będący wypadkową działania siły oporu powietrza i siły ciężkości. Kształt k. b. zależy od wektora prędkości początkowej, wysokości ...
3. balistyka 
  dział mechaniki zajmujący się ruchem pocisków. B. w e w n ę t r z-
n a bada prawa spalania się materiału miotającego i ruchu pocisków w lufie.
B. z e w n ę t r z n a bada prawa ...
4. Balmera wzór 
  empiryczny wzór, podany w 1885 przez J. Balmera, określający długości linii serii widmowej atomu wodoru leżącej w widzialnej i nadfioletowej części widma. Ma on postać: , gdzie λ - ...
5. bar  (jednostka ciśnienia)
  pozaukładowa jednostka ciśnienia; 1 bar = 105 N/m2.
6. bar  (pierwiastek) (Ba)
  pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 56 i masie atomowej 137,34, należący do tzw. berylowców; występuje w postaci minerałów - barytu i witerytu; jest srebrzystobiałym miękkim metalem aktywnym ...
7. Bardeen, John  (1908-1991)
  fizyk amerykański. W latach 1941-1945 pracował w Bell Telephone Laboratories, a od 1951 był prof. uniw. w Illinois. Otrzymał dwukrotnie Nagrodę Nobla: w 1956 wraz z W.H. Brattainem i W.B. Schockleyem ...
8. bariera dźwięku 
  potocznie używana nazwa trudności związanych z przekraczaniem przez samolot prędkości dźwięku (ok. 340 m/s). Powstaje wówczas charakterystyczna fala uderzeniowa, rośnie gwałtownie opór ...
9. bariera potencjału 
  ograniczony obszar przestrzeni, w którym energia potencjalna cząstki jest większa od jej energii całkowitej. W fizyce klasycznej cząstka o energii całkowitej mniejszej od wysokości bariery potencjału ...
10. Barkhausena zjawisko 
  zjawisko polegające na niewielkich skokowych zmianach namagnesowania ferromagnetyka pod wpływem przyłożonego pola magnetycznego. Podobny efekt obserwuje się w przypadku ferroelektryków, w tym ...
Słownik: fizyka
A  [B]  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9
  POWIADOM O SERWISIE
 aberracja światła
 betatron
 gęstość prądu elektrycznego
 siły pozorne
 A
 Å
 absorpcja
 absorpcja międzygwiazdowa
 absorpcyjna zdolność
 adhezja
 adiabatyczna przemiana
 adsorpcja
 akceleratory cykliczne
 akceleratory
 A
 Å
 Abbe, Ernst
 aberracja światła
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...