INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Fizyka

Fizyka
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: fizyka
[A]  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. A 
  amper.
2. Abbe, Ernst  (1840-1905)
  fizyk niemiecki; w latach 1870-1876 prof. uniw. w Jenie; współzałożyciel zakładów optycznych Zeissa i założyciel fabryki szkła optycznego Schott w Jenie; specjalista optyki instrumentalnej; ...
3. aberracja światła 
  pozorne przemieszczenie położenia ciała niebieskiego związane ze zmianą kierunku promieni świetlnych, będącą skutkiem skończonej prędkości światła oraz ruchu obserwatora. A. d z i e n n a ...
4. aberracje układów optycznych 
  wady przyrządów optycznych, w wyniku których obrazy optyczne są nieostre, zniekształcone lub zabarwione. Rzeczywiste układy optyczne nie są idealne. Szeroka wiązka promieni jednej barwy, wiązka ...
5. absorpcja 
  pochłanianie substancji z roztworów lub mieszaniny gazów przez ciało stałe lub ciecz (zwane absorbentem); proces objętościowy - cała objętość absorbentu pochłania substancję absorbowaną.
6. absorpcja fal dźwiękowych  (absorpcja akustyczna)
  pochłanianie energii fal akustycznych przez ośrodek, podczas którego część energii drgań akustycznych w sposób nieodwracalny ulega zamianie na inne rodzaje energii, np. na energię cieplną.
7. absorpcja międzygwiazdowa  ( ekstynkcja)
  osłabienie światła przechodzącego przez ośrodek międzygwiezdny. Najważniejszą przyczyną a.m. jest rozpraszanie i pochłanianie światła przez drobiny gazu i pyłu międzygwiezdnego.
8. absorpcja światła 
  pochłanianie energii wiązki światła przechodzącej przez substancję. Energia tracona przez wiązkę światła może ulegać przemianie w różne rodzaje energii wewnętrznej substancji (energia cieplna, ...
9. absorpcyjna zdolność 
  wielkość fizyczna charakteryzująca pochłanianie (absorpcję) światła przez ośrodek. Z.a. ciała Aν,T równa jest stosunkowi strumienia energii ...
10. adaptacja oka 
  przystosowywanie się oka do zmiany oświetlenia, zarówno jego natężenia jak i barwy ( akomodacja oka). A.o. realizuje się przez szybką zmianę średnicy źrenicy oraz stosunkowo powolne ...
Słownik: fizyka
[A]  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  POWIADOM O SERWISIE
 aberracja światła
 betatron
 gęstość prądu elektrycznego
 siły pozorne
 A
 Å
 absorpcja
 absorpcja międzygwiazdowa
 absorpcyjna zdolność
 adhezja
 adiabatyczna przemiana
 adsorpcja
 akceleratory cykliczne
 akceleratory
 A
 Å
 Abbe, Ernst
 aberracja światła
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...