INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Biologia

Biologia
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: biologia
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
61. aminokwasy 
  związki organiczne, pochodne węglowodorów, zawierające przynajmniej jedną grupę aminową-zasadową (-NH2), jedną grupę karboksylową-kwasową (-COOH) i resztę aminokwasową (R-rodnik). A. ...
62. amitoza 
  bezpośredni podział jądra w przeciwieństwie do pośredniego ( mitoza), nie wykazuje zmian w strukturze chromosomów. A. występuje u wielu organizmów jednokomórkowych i w niektórych tkankach ...
63. amoniak 
  końcowy produkt przemiany pośredniej aminokwasów, a tym samym białek. Usuwany z organizmu przez zwierzęta żyjące w środowisku wodnym. Zob. też: zwierzęta amonioteliczne.
64. amonity 
  kopalne mięczaki morskie należące do głowonogów (Cephalopoda). Pojawiły się w dewonie, ich szczyt różnicowania i liczebności przypada na perm, wyginęły ostatecznie pod koniec kredy. Muszla ...
65. AMP 
  adenozynomonofosforan.
66. ampleksus 
  długotrwały mocny uchwyt samicy przez samca podczas godów u płazów bezogonowych (Anura), możliwy dzięki obecności modzeli godowych. Podczas a. zapładniane są jaja.
67. ampułki Lorenziniego 
  neuromasty ( ciałka zmysłowe) i elektroreceptory występujące u ryb spodoustych (Selachii) i sumowatych (Siluridae). Wywodzą się z przekształconych narządów linii nabocznej. ...
68. amylazy 
  enzymy (hydrolazy) katalizu­jące hydrolityczny rozkład polisacharydów. Do a. należą przede wszystkim α-­amyla­za i β-amylaza. Obie rozrywają wiązania ...
69. amyloplasty 
  leukoplasty.
70. anabioza 
  stan życia utajonego, przejawiający się zahamowaniem metabolizmu w organizmie w niekorzystnych warunkach środowiska. Spotykany u roślin wśród porostów, mszaków i nasion roślin kwiatowych, wśród ...
Słownik: biologia
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 mitoza
 plecha
 aberracje chromosomowe
 abiogeneza
 abysal
 acetylocholina
 ACTH
 adaptacja
 adaptacja enzymatyczna
 addycja
 adenina
 adenozynodifosforan
 adenozynomonofosforan
 adenozynotrifosforan
 aberracje chromosomowe
 abiogeneza
 abysal
 acetylocholina
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...