INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Biologia

Biologia
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: biologia
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20]  »»
191. bioróżnorodność 
  różnorodność biologiczna. Są to wszystkie gatunki roślin i zwierząt, ich liczba i naturalna rozmaitość wraz z ekosystemami, w których żyją. W 1992 na konferencji ONZ 150 państw podpisało traktat ...
192. biosfera 
  powierzchniowa część skorupy ziemskiej oraz najniższa warstwa atmosfery (troposfera) zamieszkiwana przez organizmy żywe (owady, pajęczaki, ptaki, nietoperze). Zagęszczenie organizmów w troposferze ...
193. biosynteza białek 
  proces syntezy białka zachodzący w żywych komórkach w interfazie ( cykl życiowy komórki). B.b. wymaga dużych ilości energii. Polega na łączeniu aminokwasów w określonej kolejności i powstaniu ...
194. biotechnologia 
  technologiczne zastosowanie wiedzy z dziedziny biologii (biochemii, mikrobiologii, ekologii), np. prowadzenie hodowli komórek drobnoustrojów do produkcji szczepionek, produkcja hormonów, białek, ...
195. biotop 
  jednorodny obszar środowiska, zasiedlony przez określone gatunki roślin i zwierząt, np. torfowisko wysokie, staw, brzeg morza.
196. biotyna 
  witaminy.
197. bisior 
  wydzielina gruczołów nogi osiadłych małży (Bivalvia), szczególnie obficie produkowana przez małże morskie, służąca do przyczepiania się do podłoża. W średniowieczu i starożytności wykonywano ...
198. biwalent 
  para chromosomów homologicznych, które łączą się ściśle przylegając do siebie w profazie I podziału mejotycznego ( mejoza). Każdy b. zawiera cztery chromatydy (od dwóch chromosomów).
199. blastocel  (pierwotna jama ciała)
  obecna w zarodku jama, zw. pierwotną jamą ciała. B. pojawia się w rozwoju różnych grup zwierząt w okresie bruzdkowania w stadium blastuli przez rozsunięcie się blastomerów i wydzielenie ...
200. blastocysta 
  jama występująca tylko u łożyskowców (Eutheria), odpowiadająca blastuli innych zwierząt, ze względu jednak na odrębną budowę i obszerną jamę nazywana b. Komórki b. różnicują ...
Słownik: biologia
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20]  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 mitoza
 plecha
 aberracje chromosomowe
 abiogeneza
 abysal
 acetylocholina
 ACTH
 adaptacja
 adaptacja enzymatyczna
 addycja
 adenina
 adenozynodifosforan
 adenozynomonofosforan
 adenozynotrifosforan
 aberracje chromosomowe
 abiogeneza
 abysal
 acetylocholina
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...