INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Biologia

Biologia
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: biologia
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20  »»
181. biocenoza 
  zespół organizmów występujących w określonym środowisku, tworzących pod względem funkcjonalnym wyraźną całość mającą charakterystyczną strukturę troficzną oraz określony schemat przepływu energii, a ...
182. biochemia  (chemia biologiczna)
  nauka traktująca o strukturze chemicznej oraz przemianie materii i energii organizmów żywych.
183. biogeneza 
  proces powstawania materii żywej z martwej w sposób samorzutny, w toku ewolucji chemicznej. Do XIX w. istniało kilka hipotez tłumaczących jej przebieg. Przyjmowano, że świat jest wynikiem ...
184. biogeochemia 
  nauka z pogranicza biologii i chemii, zajmująca się rozmieszczeniem w skorupie ziemskiej składników chemicznych wykorzystywanych przez organizmy żywe oraz badaniem cyklicznych obiegów pierwiastków.
185. biogeografia 
  nauka zajmująca się badaniem rozsiedlenia roślin (fito­geografia) i zwierząt (zoo­geografia), opisująca przyczyny, które warunkowały je dawniej i współcześnie. Fitogeografia (geobotanika, ...
186. bioindykatory 
  biologiczne wskaźniki (gatunki wskaźnikowe) zanieczyszczenia środowiska. Do zwierząt i roślin wrażliwych na działanie zanieczyszczeń wody należą m.in.: dafnia (skorupiaki), gupik i pstrąg potokowy ...
187. biologia 
  termin wprowadzony przez Lamarcka J.B. oznacza naukę o żywych organizmach, roślinnych (botanika) i zwierzęcych (zoologia), ich pochodzeniu i rozwoju, współzależnościach między nimi i środowiskiem. ...
188. biologia molekularna 
  dział biologii zajmujący się badaniem zjawisk na poziomie molekularnym (cząsteczkowym) na podstawie badań biochemicznych, biofizycznych i genetycznych (badania nad budową i mechanizmem funkcjonowania ...
189. biom 
  formacja roślinna wraz z zamieszkującymi ją zwierzętami (np. tundra, tajga, sawanna itp.). W każdym b. wykształca się charakterystyczna fauna.
190. biomasa 
  całość substancji organizmów żywych przypadająca na jednostkę powierzchni (lasu, łąki) lub objętości (powietrza, wody). B. oblicza się, mnożąc ciężar jednego osobnika danego gatunku przez ...
Słownik: biologia
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 mitoza
 plecha
 aberracje chromosomowe
 abiogeneza
 abysal
 acetylocholina
 ACTH
 adaptacja
 adaptacja enzymatyczna
 addycja
 adenina
 adenozynodifosforan
 adenozynomonofosforan
 adenozynotrifosforan
 aberracje chromosomowe
 abiogeneza
 abysal
 acetylocholina
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...