INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Biologia

Biologia
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: biologia
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20  »»
151. bakterie siarkowe 
  bakterie utleniające zredukowane formy siarki (siarczki, czysta siarka) do siarczanów (H2S S, S SO4-2). Spotykane są w wodach zanieczyszczonych, gdzie zachodzą ...
152. bakterie wodorowe 
  bakterie chemosyntetyzujące, które przy asymilacji dwutlenku węgla czerpią energię chemiczną z utleniania wodoru do wody (H2 H2O).
153. bakterie żelaziste 
  bakterie chemosyntetyzujące, które czerpią energię z utleniania związków żelazawych do żelazowych (Fe +2 Fe+3).
154. bakteriofagi  (fagi, wirusy bakteryjne)
  wirusy pasożytujące w komórkach bakteryjnych. B. składa się z osłonki białkowej i rdzenia utworzonego przez kwas nukleinowy DNA, rzadziej RNA. Osłonka białkowa na jednym biegunie wirusa ...
155. baldach 
  kwiatostany.
156. baldach złożony 
  kwiatostany.
157. baldachogrono 
  kwiatostany.
158. barwniki asymilacyjne 
  barwniki biorące udział w procesie fotosyntezy, zlokalizowane w chloroplastach roślin wyższych i glonów, w chromatoforach bakterii i sinic. Wyróżniono trzy grupy barwników: chlorofile, ...
159. barwniki oddechowe 
  białka złożone występujące u zwierząt, przenoszą tlen z narządów oddechowych do tkanek. U zwierząt kręgowych transporterem tlenu jest hemoglobina (żelazoporfiryna) występująca w erytrocytach, u ...
160. behawior 
  wrodzone zachowanie się zwierząt (taniec godowy, sposób polowania i in.). Zob. też: etologia.
Słownik: biologia
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 mitoza
 plecha
 aberracje chromosomowe
 abiogeneza
 abysal
 acetylocholina
 ACTH
 adaptacja
 adaptacja enzymatyczna
 addycja
 adenina
 adenozynodifosforan
 adenozynomonofosforan
 adenozynotrifosforan
 aberracje chromosomowe
 abiogeneza
 abysal
 acetylocholina
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...