INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Biologia

Biologia
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: biologia
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20  »»
131. autoimmunizacja 
  autoagresja.
132. autoliza 
  samotrawienie.
133. autosomy 
  wszystkie chromosomy organizmów rozdzielnopłciowych z wyjątkiem chromosomów płci.
134. autotomia 
  odrzucenie części ciała zwierzęcia pod wpływem niebezpieczeństwa (ataku drapieżnika, skaleczenia, ucisku) lub pod wpływem pogarszających się warunków środowiska. Schwytane jaszczurki odrzucają ogon, ...
135. autotrofizm 
  samożywność.
136. autotrofy  (organizmy samożywne)
  organizmy samożywne dzielące się na fotoautotrofy, które do produkcji potrzebnych im związków wykorzystują światło słoneczne (rośliny zielone, bakterie purpurowe), i chemoautotrofy - bakterie ...
137. awifauna  (ornitofauna)
  zespół gatunków ptaków (Aves) zamieszkujących dany teren, np. awifauna Wrocławia, Tatr, Palearktyki.
138. awitaminozy 
  zaburzenia czynności organizmu spowodowane niedoborem ­witamin wprowadzanych do organizmu w ilościach niewystarczających do zaspokojenia jego potrzeb. A. najczęściej spotykane są u ...
139. azoospermia 
  sperma.
140. Baer Karl Ernst  (1792-1876)
  wybitny ros. profesor zoologii, anatomii, a przede wszystkim embriologii. Twórca teorii listków zarodkowych; odkrył, że ich pojawianie się jest właściwe dla wszystkich kręgowców. Sformułował prawo ...
Słownik: biologia
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20  »»
  POWIADOM O SERWISIE
 mitoza
 plecha
 aberracje chromosomowe
 abiogeneza
 abysal
 acetylocholina
 ACTH
 adaptacja
 adaptacja enzymatyczna
 addycja
 adenina
 adenozynodifosforan
 adenozynomonofosforan
 adenozynotrifosforan
 aberracje chromosomowe
 abiogeneza
 abysal
 acetylocholina
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...