INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Biologia

Biologia
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: biologia
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  [O]  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. oaza 
  na obszarach pustynnych teren porośnięty bujną roślinnością, związaną z istnieniem w tym miejscu słodkiej wody na powierzchni lub na niewielkiej głębokości.
2. OB  (odczyn Biernackiego)
  szybkość opadania (sedymentacji) krwinek w nie krzepnącej krwi, uzależniona od łatwości agregacji erytrocytów. Zob. też: krew.
3. obciążenie genetyczne 
  obniżenie wartości przystosowawczej populacji, spowodowane występowaniem negatywnie
działających genów (letalnych lub semiletalnych) przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Na o.g. składają ...
4. obcopylność  (zapylenie krzyżowe)
  przeniesienie w sposób naturalny lub sztuczny pyłku jednej rośliny na znamię słupka drugiej (tego samego gatunku). O. pozwala na zwiększenie zmienności wewnątrzgatunkowej przez losowe ...
5. obieg azotu 
  obieg materii.
6. obieg fosforu 
  obieg materii.
7. obieg materii 
  ogół przekształceń fizykochemicznych, w których biorą udział związki chemiczne występujące w biosferze. Do o.m. zalicza się obiegi: wody, węgla, azotu, fosforu i siarki. W obiegu wody ...
8. obieg węgla 
  obieg materii.
9. obieg wody 
  obieg materii.
10. obielmo  (perysperma)
  tkanka zapasowa w nasieniu niektórych okrytozalążkowych, powstająca z ośrodka zalążka. Czasem jest w nasieniu jedyną tkanką zapasową.
Słownik: biologia
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  [O]  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  POWIADOM O SERWISIE
 mitoza
 plecha
 aberracje chromosomowe
 abiogeneza
 abysal
 acetylocholina
 ACTH
 adaptacja
 adaptacja enzymatyczna
 addycja
 adenina
 adenozynodifosforan
 adenozynomonofosforan
 adenozynotrifosforan
 aberracje chromosomowe
 abiogeneza
 abysal
 acetylocholina
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...