INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Biologia

Biologia
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: biologia
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  [L]  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8
1. laktacja 
  proces wydzielania mleka przez gruczoły mleczne samic ssaków (Mammalia). Rozpoczyna się przed porodem i wiąże z okresem karmienia młodych osobników. Jest procesem sterowanym hormonalnie. ...
2. laktaza  (β-galaktozydaza)
  enzym soku jelitowego wydzielany przez gruczoły jelita cienkiego. Posiada odczyn zasadowy. Uczestniczy w procesie trawienia węglowodanów. Działając na wiązania b-galaktozydowe laktozy, rozkłada ...
3. laktogen łożyskowy 
  hormony zwierzęce.
4. laktoza  (cukier mlekowy)
  dwucukier występujący w mleku wszystkich ssaków. Zbudowana z cząsteczki glukozy i galaktozy, połączonych wiązaniem β-galaktozydowym. W jogurcie l. przekształcana jest pod wpływem ...
5. Lamarck Jean B.  (1744-1829)
  franc. przyrodnik, pionier nowoczesnej teorii ewolucji. Twórca lamarkizmu. Uważał, że organizmy bardziej złożone pochodzą od organizmów mniej skomplikowanych, a przyczyną ewolucji są zmiany ...
6. lamarkizm 
  Lamarck Jean B.
7. lamblioza  (giardiaza)
  zespół objawów chorobowych wywoływanych przez lamblię jelitową (Giardia intestinalis), pierwotniaka należącego do wiciowców (Flagellata). Lamblia jelitowa bytuje w jelicie cienkim, ...
8. lancetnik 
  bezczaszkowce.
9. larwa 
  stadium postembrionalne w cyklu rozwojowym wielu zwierząt bezkręgowych i niektórych kręgowców (kręgoustych, ryb, płazów). Występuje u tych zwierząt, u których zasobność jaja w składniki odżywcze jest ...
10. las 
  zbiorowisko roślinne, w którym zasadniczą rolę odgrywają drzewa. Charakteryzuje się warstwowym układem roślinności, tworzonym przez drzewa wysokie, drzewa niskie, krzewy i młode drzewa (podszycie), ...
Słownik: biologia
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  [L]  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8
  POWIADOM O SERWISIE
 mitoza
 plecha
 aberracje chromosomowe
 abiogeneza
 abysal
 acetylocholina
 ACTH
 adaptacja
 adaptacja enzymatyczna
 addycja
 adenina
 adenozynodifosforan
 adenozynomonofosforan
 adenozynotrifosforan
 aberracje chromosomowe
 abiogeneza
 abysal
 acetylocholina
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...