INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Biologia

Biologia
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: biologia
A  B  C  D  E  F  G  [H]  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. habitat 
  siedlisko.
2. habituacja  (przywykanie, przyzwyczajanie się)
  forma uczenia się występująca u zwierząt, w której naturalne odruchy i formy zachowania nie posiadające wartości przystosowawczej (tzn. nie ułatwiające przeżycia) są wygaszane. W miarę powtarzania ...
3. habitus 
  zespół cech składających się na wygląd i zachowanie osobników danego gatunku. Na podstawie znajomości h. gatunku można stwierdzić, czy osobnik w swoim rozwoju ontogenetycznym (osobniczym) ...
4. halobionty 
  organizmy występujące w wodach lub na terenach o silnym stopniu zasolenia. Wśród organizmów roślinnych wyróżniamy halofity (słonorośla) występujące nad brzegami mórz i na glebach zasolonych, ...
5. haltery 
  przezmianki.
6. haplobiont 
  haplont.
7. haplofaza 
  stan dorosłych organizmów roślinnych i zwierzęcych, charakteryzujący się występowaniem w jądrach haploidalnej (n) liczby chromosomów, typowy dla komórek rozrodczych (z wyjątkiem niektórych ...
8. haploid 
  organizm posiadający pojedynczą liczbę chromosomów (n).
9. haploidalność 
  określenie dotyczące występowania pojedynczej (haploidalnej) liczby chromosomów w komórce, zaznaczane jako 1n lub n w przeciwieństwie do liczby diploidalnej (2n). Używane ...
10. haploidalny 
  haploidalność.
Słownik: biologia
A  B  C  D  E  F  G  [H]  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  POWIADOM O SERWISIE
 mitoza
 plecha
 aberracje chromosomowe
 abiogeneza
 abysal
 acetylocholina
 ACTH
 adaptacja
 adaptacja enzymatyczna
 addycja
 adenina
 adenozynodifosforan
 adenozynomonofosforan
 adenozynotrifosforan
 aberracje chromosomowe
 abiogeneza
 abysal
 acetylocholina
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...