INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Biologia

Biologia
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: biologia
A  B  C  D  E  F  [G]  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. gady  (Reptilia)
  gromada jajorodnych i jajożyworodnych kręgowców, w większości lądowych, powstała z płazów w karbonie ( ery i okresy geologiczne). Najpierwotniejszą grupą gadów były karbońskie kotylozaury ...
2. galaktoza 
  cukier prosty, główny składnik dwucukru laktozy występującego w mleku wszystkich ssaków (Mammalia).
3. galwanotaksje 
  taksje.
4. galwanotropizm 
  tropizmy.
5. gametangiogamia 
  zlewanie się organów produkujących komórki rozrodcze (gametangiów) dwóch morfologicznie różnych osobników. G. występuje m.in. u grzybów (Mycetae), których wielojądrowe plemnie zlewają ...
6. gametangium 
  organ produkujący
komórki rozrodcze męskie i żeńskie (gamety). G. żeńskie (makrogametangium), wytwarzające gamety żeńskie, u glonów i grzybów nosi nazwę lęgni, a u organowców (mszaków, ...
7. gametocyt 
  pojedyncza komórka lub organizm jednokomórkowy przekształcające się w gametę lub na skutek podziałów w kilka gamet. Mikrogametocyt to organizm jednokomórkowy przekształcający się w męską komórkę ...
8. gametofit 
  haploidalne (n) pokolenie płciowe roślin (mszaków, paprotników i roślin nasiennych) wytwarzające komórki płciowe (gamety). W wyniku połączenia gamet powstaje diploidalny (2n) ...
9. gametofor 
  gametofit mchów (Bryo­psida) zbudowany z zielonej ulistnionej łodygi przytwierdzonej chwytnikami do podłoża.
10. gametogeneza 
  proces prowadzący do powstawania gamet. U wielokomórkowych zwierząt nosi nazwę oogenezy (powstają gamety żeńskie) i spermatogenezy (męskie).
Słownik: biologia
A  B  C  D  E  F  [G]  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  POWIADOM O SERWISIE
 mitoza
 plecha
 aberracje chromosomowe
 abiogeneza
 abysal
 acetylocholina
 ACTH
 adaptacja
 adaptacja enzymatyczna
 addycja
 adenina
 adenozynodifosforan
 adenozynomonofosforan
 adenozynotrifosforan
 aberracje chromosomowe
 abiogeneza
 abysal
 acetylocholina
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...