INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Biologia

Biologia
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: biologia
A  B  [C]  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. cAMP 
  cykliczny AMP.
2. CCK 
  cholecystokinina.
3. cebula 
  podziemny organ roślinny, którego główną część stanowią przekształcone liście. Jest organem przetrwalnikowym i spichrzowym (magazynuje cukry) oraz służy do rozmnażania wegetatywnego (rośliny ...
4. cecha 
  właściwość możliwa do zaobserwowania, charakterystyczna dla danego osobnika, uwarunkowana częściowo genetycznie, częściowo przez wpływ czynników środowiskowych.
5. cecha dominująca 
  cecha uwarunkowana dominacją jednego allelu nad drugim. Allel dominujący przeważa allel recesywny w wytworzeniu danej cechy ( dominacja).
6. cecha recesywna 
  cecha ustępująca, uwarunkowana przez allel recesywny, nie ujawniający się w obecności allelu dominującego. C.r. ujawnia się tylko u osobników homozygotycznych (aa - homozygota recesywna).
7. cechy sprzężone z płcią  (sprzężenie z płcią)
  cechy dziedziczne przekazywane przez chromosomy płciowe (X i Y); najczęściej dotyczą genów zlokalizowanych w chromosomie X i wykazują dziedziczenie zależne od kierunku krzyżowania. U człowieka ...
8. cefalizacja 
  wyodrębnianie się odcinka głowowego w procesie ewolucji. C. rozpoczęła się u wirków (Turbellaria) - najpierwotniejszych zwierząt dwubocznie symetrycznych. W związku z aktywnym ...
9. celoma 
  wtórna jama ciała powstająca w końcowym okresie gastrulacji. Powstaje przez rozsunięcie komórek pramezodermalnych ( schizocelia) lub z jamy prajelita w postaci parzystych worków ...
10. celuloza  (błonnik)
  wielocukier o budowie łańcuchowej zbudowany z 3-10 tys. cząsteczek b-D-glukozy połączonych wiązaniami glikozydowymi. Występuje głównie w roślinach, budując ścianę komórkową. Cząsteczki c. ...
Słownik: biologia
A  B  [C]  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  POWIADOM O SERWISIE
 mitoza
 plecha
 aberracje chromosomowe
 abiogeneza
 abysal
 acetylocholina
 ACTH
 adaptacja
 adaptacja enzymatyczna
 addycja
 adenina
 adenozynodifosforan
 adenozynomonofosforan
 adenozynotrifosforan
 aberracje chromosomowe
 abiogeneza
 abysal
 acetylocholina
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...