INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Biologia

Biologia
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: biologia
A  [B]  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Baer Karl Ernst  (1792-1876)
  wybitny ros. profesor zoologii, anatomii, a przede wszystkim embriologii. Twórca teorii listków zarodkowych; odkrył, że ich pojawianie się jest właściwe dla wszystkich kręgowców. Sformułował prawo ...
2. bakterie  (Schizomycetes)
  formy prokariotyczne, czyli bezjądrowe. Komórki bakteryjne otoczone są błoną plazmatyczną, ścianą komórkową (wyjątek stanowią Mycopla­sma­tales), niekiedy otoczką śluzową. W ...
3. bakterie azotowe 
  bakterie wolno żyjące, mające zdolność przyswajania z powietrza wolnego azotu, który po ich obumarciu dostaje się do gleby w postaci chemicznie związanej, skąd może być pobierany przez rośliny ...
4. bakterie brodawkowe  (bakterie korzeniowe)
  bakterie azotowe mające zdolność wiązania azotu z powietrza, żyjące w symbiozie np. z roślinami motylkowymi, u których powodują powstawanie charakterystycznych brodawek korzeniowych. B.b. ...
5. bakterie celuloityczne 
  bakterie występujące w żołądku (w żwaczu) zwierząt przeżuwających, rozkładające za pomocą enzymów celulozę na składniki prostsze wykorzystywane przez organizm. Do b.c. należą ...
6. bakterie denitryfikacyjne 
  bakterie działające odwrotnie niż bakterie nitryfikacyjne; żyją w wilgotnych glebach i w wodzie, rozkładają azotany do tlenków azotu lub azotu cząsteczkowego, który uchodzi do atmosfery.
7. bakterie korzeniowe 
  bakterie brodawkowe.
8. bakterie metanowe 
  względnie beztlenowe bakterie rozkładające związki organiczne na metan i dwutlenek węgla lub dwutlenek węgla na metan; znajdowane w bagnach, glebie, żołądku przeżuwaczy i oborniku; w żwaczu ...
9. bakterie nitryfikacyjne 
  bakterie żyjące w glebie i wykorzystujące do chemosyntezy energię powstającą podczas utleniania zredukowanych związków azotowych do azotanów. Utlenianie to odbywa się w dwóch etapach i przy udziale ...
10. bakterie psychrofilne 
  bakterie, dla których termopreferendum (temperatury optymalne) przypada w granicach 0-20°C. B.p. żyją w zimnych źródłach, głębokich jeziorach i morzach, rozwijają się także w produktach ...
Słownik: biologia
A  [B]  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  POWIADOM O SERWISIE
 mitoza
 plecha
 aberracje chromosomowe
 abiogeneza
 abysal
 acetylocholina
 ACTH
 adaptacja
 adaptacja enzymatyczna
 addycja
 adenina
 adenozynodifosforan
 adenozynomonofosforan
 adenozynotrifosforan
 aberracje chromosomowe
 abiogeneza
 abysal
 acetylocholina
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...