INTERIA.PL - Portal internetowy

Leksykony

  
Szukaj
Słownik:
Biologia

Biologia
ANKIETA
 
Największa wyspa na kuli ziemskiej to:
 
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc                 
LOSUJ
 
Słownik: biologia
[A]  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. aberracje chromosomowe  (mutacje chromosomowe)
  zmiany strukturalne chromosomów spowodowane przemieszczaniem się ich odcinków w następstwie pękania. A.ch. powstają w wyniku działania mutagenów lub spontanicznie. Do a.ch. zalicza się: ...
2. abiogeneza 
  teoria samorództwa.
3. abysal 
  strefy zbiorników wodnych.
4. acetylocholina 
  mediator neurohormonalny przenoszący impuls nerwowy ­pomiędzy neuronami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Wy­stępuje w zakończeniach nerwowych w tkance mięśniowej, pobudzając włókno ...
5. ACTH 
  hormony zwierzęce.
6. adaptacja  (przystosowanie)
  zmiany morfologiczne lub funkcjonalne organizmów, ułatwiające bądź umożliwiające przeżycie i rozród danego osobnika w zależności od warunków środowiskowych; a. genotypowe wynikające z mutacji ...
7. adaptacja enzymatyczna 
  zjawisko pojawiania się enzymów w komórkach bakterii w wyniku zetknięcia się z określonym substratem (bądź innym efektorem) lub ich zanikanie w obecności represorów ( operon). Enzymy syntetyzowane ...
8. addycja 
  mutacje genowe.
9. adenina 
  puryny.
10. adenozynodifosforan  (ADP)
  nukleotyd wysokoenergetyczny zawierający jedno wiązanie fosforanowe bogate w energię. Powstaje z ATP w procesach fosforylacji różnego typu związków. Podczas rozpadu hydrolitycznego ADP do AMP + P ...
Słownik: biologia
[A]  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  W  X  Y  Z  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  POWIADOM O SERWISIE
 mitoza
 plecha
 aberracje chromosomowe
 abiogeneza
 abysal
 acetylocholina
 ACTH
 adaptacja
 adaptacja enzymatyczna
 addycja
 adenina
 adenozynodifosforan
 adenozynomonofosforan
 adenozynotrifosforan
 aberracje chromosomowe
 abiogeneza
 abysal
 acetylocholina
ANATOMIA
nauka o budowie organizmów żywych, jedna z najstarszych dyscyplin biol.; podstawy a. stworzyli starożytni lekarze ...